W ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizujemy projekt: „Centrum Badawczo-Rozwojowe na potrzeby badań innowacyjnego urządzenia regulacyjnego węzłów cieplnych bezpośrednich”